Skočiť na hlavný obsah

Cenová ponuka

vyvažovacia časť musí mať rozmer 1/3 brány

SAMONOSNÁ BRÁNA

vyvažovacia časť musí mať rozmer 1/3 brány

SAMONOSNÁ BRÁNA s vyvažovacím zariadením

KOĽAJNIČKOVÁ BRÁNA

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

Ako máte postupovať pri spolupráci?

  1. Dizajnové prevedenie je prvým krokom k vypracovaniu cenovej ponuky.
  2. Na vypracovanie cenovej ponuky potrebujeme aj určité rozmery a parametre o Vašom plote či bráne podľa nášho formulára. U kovanej brány Vás navyše požiadame o jej typ - posuvné alebo krídlové.

  3. Dôležitým faktorom je typ výplne plota - kovaná, ťahokov, dierovaný plech, pretláčaný plech, drevená výplň, tehly, prípadne bez výplne.

  4. Povrchová úprava je nezanedbateľným krokom pri všetkých exteriérových kovaných výrobkov, pretože chráni pred vplyvmi počasia a zabezpečí ich proti korózií. 5. K cenovej kalkulácií potrebujeme vedieť miesto realizácie kvôli výpočtu ceny za dopravu.

Pre správny výpočet metrov štvorcových, zadajte údaje v millimetroch!

webformNew

Vyberte typ brány

 
Vyberte typ brány

Zadajte rozmery

 
Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov. Porozumel som jeho obsahu a v celom rozsahu s nim súhlasím.